Horáreň


Vitajte na novej webovej stránke Urbárskej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Lieskovany.

Urbárska spoločnosť Lieskovany zriadila pre lepšiu informovanosť svojich členov novú webovú stránku, na obsahu ktorej sa momentálne intenzívne pracuje. Bude pre komunikáciu navonok veľkým prínosom, hlavne čo sa týka aktuálneho informovania svojich členov o nových skutočnostiach v pozemkovom spoločenstve.


Najnovšie články:

Návrat hore