O nás

Orgány Urbárskej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Lieskovany

Výbor spoločnosti:

predseda: Pavol Kapusta – 0903 743 502, predseda@urbarlieskovany.sk

podpredseda: Peter Mrovčák, podpredseda@urbarlieskovany.sk

členovia: Peter Súľovský, Jaroslav Klučár, Ľubomír Krotký


Lesný hospodár:

Ján Fabiny, lesnyhospodar@urbarlieskovany.sk


Dozorná rada:

predseda: Henrieta Gadušová, dozornarada@urbarlieskovany.sk

členovia: Franitišek Mrovčák, Tomáš Kaleta


Adresa:

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Lieskovany
Lieskovany 66, 053 21 Lieskovany

telefón: 0903 743 502 – predseda US

e-mail: info@urbarlieskovany.sk

IČO: 17150400

Právna forma: pozemkové spoločenstvo

Návrat hore