Zasadnutie zhromaždenia

Výbor spoločenstva zvolal riadne zasadnutie zhromaždenia Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo v Lieskovanoch, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.4.2024.

Návrat hore